Telerik Radgrid’de GridDateTimeColumn filtresindeki metinleri değiştirme

T

Telerik Radgrid Türkçe çevirisinde Google Translate kullanılmış sanırım bu yüzden iki tarih arasındaki seçimlerde datepicker yanında Kimden ve Kime metinleri yazıyor. Bu da saçma bir görüntü oluşturuyor. Bu sorunu düzeltmek için aşağıdaki kod işlevsel olarak çalışıyor.

Visual Basic:

Private Sub RadGrid1_ItemCreated(sender As Object, e As GridItemEventArgs) Handles RadGrid1.ItemCreated
  Dim filterItem As GridFilteringItem = TryCast(e.Item, GridFilteringItem)
  If filterItem IsNot Nothing Then
    For Each filter As Telerik.Web.UI.GridTableCell In filterItem.Cells
      If filter.Column.DataType() Is GetType(System.DateTime) Then
        TryCast(filterItem(filter.Column.UniqueName).Controls(0), LiteralControl).Text = "Başlangıç: "
        TryCast(filterItem(filter.Column.UniqueName).Controls(3), LiteralControl).Text = "Bitiş: "
      End If
    Next
  End If
End Sub

C#:

private void RadGrid1_ItemCreated(object sender, GridItemEventArgs e)
{
  GridFilteringItem filterItem = e.Item as GridFilteringItem;
  if (filterItem != null)
  {
    foreach (Telerik.Web.UI.GridTableCell filter in filterItem.Cells)
    {
      if (filter.Column.DataType() == typeof(System.DateTime))
      {
        filterItem(filter.Column.UniqueName).Controls(0) as LiteralControl.Text = "Başlangıç: ";
        filterItem(filter.Column.UniqueName).Controls(3) as LiteralControl.Text = "Bitiş: ";
      }
    }
  }
}

Yorum ekle