Sql Server Autoincrement sütun için başlangıç değeri belirleme

S

Sql Server’da autoincrement belirlenmiş sütun için kaçtan başlayarak artacağını belirlemek için aşağıdaki kod kullanılabilir.

Tablonun şu anda kaçıncı sayıdan devam edeceğini (autoincrement’in şu anki değerini) görmek için:

DBCC checkident ('tablo_Adi')

Tablonun autoincrement yapısının onarımını yapar. Eğer hatalı/mükerrer kayıt ekliyorsa bu kod kullanışlı olabilir:

DBCC checkident ('tablo_Adi', reseed)

Tablonun autoincrement başlangıç değerini verir. 0 yaparsanız ilk kayıt 1 değerini alacaktır. 1000 yaparsanız 1001 olacaktır

DBCC checkident ('tablo_Adi', reseed, 0)

Bu kod tablodaki tüm verileri sildikten sonra ID sütununu 0 dan başlatmak istediğinizde veya belirlediğiniz bir sayıdan itibaren başlatmak istediğinizde kullanılabilir.

Yorum ekle