Etiketcheckident

Sql Server Autoincrement sütun için başlangıç değeri belirleme

S

Sql Server’da autoincrement belirlenmiş sütun için kaçtan başlayarak artacağını belirlemek için aşağıdaki kod kullanılabilir. Tablonun şu anda kaçıncı sayıdan devam edeceğini (autoincrement’in şu anki değerini) görmek için: DBCC checkident ('tablo_Adi') Tablonun autoincrement yapısının onarımını yapar. Eğer hatalı/mükerrer kayıt ekliyorsa bu kod kullanışlı olabilir: DBCC checkident...